Belgie
België Change country/region
Menu

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING INZAKE ONLINECONTENT VOOR HONDA KLANTEN

Honda doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Deze privacyverklaring legt u uit hoe Honda Motor Europe Logistics ('Honda', 'wij/we', 'ons') uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u websites en apps van Honda die verwijzen naar deze privacyverklaring (samen 'Honda onlinecontent') bezoekt, downloadt of wanneer u contact opneemt met Honda in dit verband. Ook uw gegevensbeschermingsrechten, waaronder het recht van verzet tegen een deel van de verwerking door Honda, worden erin beschreven. In het hoofdstuk 'Uw keuzes en rechten' vindt u meer informatie over uw rechten en over de manier waarop u ze kunt uitoefenen.

We kunnen u ook bijkomende informatie geven bij het verzamelen van persoonsgegevens. Dat doen we wanneer het naar onze mening zou kunnen helpen om relevante en tijdige informatie te verstrekken.


Welke persoonsgegevens verzamelen we

We verwerken de volgende types persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere vergelijkbare informatie.
 • Technische gegevens over uw bezoek aan de onlinecontent van Honda: zoals uw IP-adres en besturingssysteem, browsertype (voor bezoeken aan onze website), nadere informatie over het apparaat dat u gebruikt (bv. serienummer van uw apparaat, uniek identificatienummer, MAC-adres) en technische en event-based gegevens in verband met uw gebruik van uw apparaat (bv. internet- en bluetoothkoppeling en verbindingsgegevens en duur van de sessie).
 • Alle overige informatie die u ons geeft: zoals handtekeningen, foto's, meningen, uw locatie en alle overige informatie die u ons meedeelt.
   

Waarom we deze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden.

 • Wanneer dat nodig is op grond van de onderstaande rechtmatige belangen van Honda, indien uw gegevensbeschermingsrechten niet prevaleren op onze belangen.
 • om u de Honda onlinecontent en verwante diensten te verstrekken;
 • om hulpbronnen voor de Honda onlinecontent te beheren;
 • om ons in staat te stellen om de Honda onlinecontent en onze producten en diensten te verbeteren en te optimaliseren;
 • om te reageren op uw verzoek of aanvraag, bijvoorbeeld door een offerte te sturen, de dichtstbijzijnde Honda verdeler te lokaliseren of een afspraak met een Honda verdeler te regelen;
 • om Hondaverdelers en -filialen op de hoogte te brengen van komende onderhoudsbeurten, testritten of andere afspraken met betrekking tot u of uw voertuig;
 • om contact met u op te nemen in verband met de twee laatstgenoemde doeleinden (rechtstreeks of via een onderneming van de Honda Group, een erkende Honda verdeler, een relevante partner of agent) per e-mail, sms of pushbericht;
 • om u te vragen om uw opinie te geven of deel te nemen aan enquêtes over onze voertuigen, producten en diensten;
 • om te begrijpen welke delen van de Honda onlinecontent populair zijn en het vaakst worden gebruikt, of welke delen er toe zijn aan een aanpassing of verbetering; en
 • om vragen en klachten van gebruikers te beantwoorden; en
 • voor interne registratie.
 • Wanneer u uw toestemming heeft gegeven.
 • Bijvoorbeeld om u directmarketingmateriaal, zoals informatie over producten en diensten die interessant kunnen zijn voor u, te kunnen verstrekken per post, telefoon, e-mail en online. We geven u steeds de mogelijkheid om u af te melden voor direct marketing.
 • Wanneer dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Wanneer dat nodig is om de rechtmatige belangen en de wettelijke rechten van Honda te beschermen, indien uw gegevensbeschermingsrechten niet prevaleren op onze belangen en rechten.
 • Het beschermen van onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik in verband met naleving, doelstellingen op het vlak van regelgeving, audit, rechtsvorderingen (inclusief de bekendmaking van dergelijke informatie in het kader van een juridische procedure of rechtszaak) en andere vereisten op het vlak van ethiek en nalevingsrapportage.
 • Honda zal ook persoonsgegevens omzetten in anonieme gegevens en die gebruiken (doorgaans op basis van geaggregeerde statistische gegevens) voor onderzoek en analyse op het vlak van de verbetering van de Honda onlinecontent, om trends te analyseren en producten op maat te maken. Geaggregeerde persoonlijke informatie identificeert u of andere gebruikers van de Honda onlinecontent niet persoonlijk.
   

Waarom we deze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren

(a)    Gegevensoverdracht binnen de Honda bedrijvengroep
We delen uw persoonsgegevens met leden van de Honda Group (voor meer informatie zie http://world.honda.com/profile/overview/).

 (b)   Gegevensoverdracht naar erkende Honda verdelers en -herstellers
We delen uw persoonsgegevens met erkende Honda verdelers en -herstellers in de EER. Een volledige lijst van Honda verdelers kunt u hieronder raadplegen:

Wagens: http://www.fl.honda.be/cars/dealer-search.html
Motorfietsen: http://www.fl.honda.be/motorcycles/dealer-search.html
Marine: http://www.fl.honda.be/marine/dealer-search.html
Sneeuwfrezen: http://www.fl.honda.be/snowthrowers/dealer-search.html
Industrieproducten: http://www.fl.honda.be/industrial/dealer-search.html
Tuin En Gazon: http://www.fl.honda.be/lawn-and-garden/find-a-dealer.html

(c)    Gegevensoverdracht naar ondernemingen die diensten verlenen op grond van een contract
Uw persoonsgegevens worden gedeeld met bedrijven die op grond van een contract diensten verlenen aan de Honda bedrijvengroep, zoals de ondernemingen hieronder:

 • IT-hosting (huidige aanbieder: IBM Belgium SPRL/BVBA);
 • IT-onderhoudsbedrijf (huidige aanbieder: Iotta);
 • evenementen en databank met leads (huidige aanbieder: Iotta);
 • e-mailcampagnes en communicatie (huidige aanbieder: Iotta);
 • Google Analytics (huidige aanbieder: Google LLC);
 • professionele adviseurs en klachtenbeheer (huidige aanbieder: xxx);
 • CRM-aanbieder en onderzoeken (huidige aanbieders: Eye2ID Visuele Communicatie, MIT);

Gegevensoverdracht buiten de EER

Gelet op bovengenoemde doeleinden zullen we uw persoonsgegevens doorsturen naar organisaties buiten de EER. Hierbij kunnen we gebruikmaken van standaard contractuele gegevensbeschermingsclausules, die door de Europese Commissie werden goedgekeurd. We kunnen uw gegevens ook doorgeven naar organisaties in de VS die deelnemen aan het EU-VS-privacyschild of die beschikken over bedrijfsregels ter bescherming van uw gegevens, die door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten zijn goedgekeurd. Voor meer informatie, bijvoorbeeld voor een kopie van de documenten die we gebruiken om uw informatie te beschermen, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hierna onder 'Neem contact met ons op'.
 

Google Analytics

Wanneer u uw toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics voor de optimalisering van de performance van uw Honda app, kan Google uw gegevens opslaan of verwerken in de VS of in een ander land waar Google of zijn subprocessors over faciliteiten beschikken. Wanneer dit het geval is, zullen we alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.


Apps van derden

Wanneer u een app van derden downloadt van de Honda onlinecontent, zullen uw persoonsgegevens rechtstreeks worden doorgegeven aan de aanbieder van die app van derden als een afzonderlijke data controller. Honda is niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door dergelijke app-aanbieders. Daarom raden wij u aan om na te lezen en te begrijpen hoe uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt door app-aanbieders voordat u hun apps downloadt.
 

(d)   Gegevensoverdracht naar andere organisaties

 • Gegevensoverdracht naar derden wanneer we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer we menen dat dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten, de bezittingen of de veiligheid van Honda, van onze klanten of van anderen.
 • Gegevensoverdracht naar overheidsinstanties en/of wetshandhavers als dat wettelijk verplicht is of als dat vereist is voor de bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetten.
 • Gegevensoverdracht naar potentiële of werkelijke kopers in het geval dat Honda, of een ander lid van de Honda Group, een van zijn ondernemingen of activa, waaronder persoonsgegevens, verkoopt.

 

Uw keuzes en rechten

(a)    Uw algemene keuzes en rechten

 • U heeft het recht om Honda om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen; om die te verbeteren of te verwijderen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en om de persoonsgegevens die u verstrekt, in een gestructureerd machineleesbaar formaat te krijgen.
 • In bepaalde omstandigheden kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting).
 • Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u die op elk ogenblik intrekken. Als u vraagt om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Honda in te trekken, zal dit geen invloed hebben op de verwerking die op dat ogenblik reeds heeft plaatsgevonden.
 • Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als het inwilligen van uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om de verwijdering van informatie die wij moeten bijhouden omdat de wet dat van ons verlangt of omdat we daar dwingende legitieme belangen bij hebben.

 

(b)   Uw keuzes en rechten op het vlak van direct marketing
 

Honda zal u de mogelijkheid geven om te kiezen voor opt-in (toestemming) om uw contactgegevens te laten gebruiken voor marketingdoeleinden op het ogenblik dat we u vragen om uw gegevens in te vullen. Als u niet wenst dat wij u directmarketingmateriaal sturen, of dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering in verband met direct marketing of dat we uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde vragen om dit niet te doen, door:

 • te antwoorden op een e-mail voor marketingdoeleinden met 'uitschrijven' in de onderwerpregel;
 • de privacyinstellingen in een app te wijzigen (indien van toepassing op de app);
 • contact met ons op te nemen op het adres vermeld in 'neem contact met ons op' of door te schrijven naar Honda Motor Europe Logistics, Langerbruggestraat 104, 9000 Gent, België


(c)    Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit kan gevestigd zijn in de plaats waar u woont, of waar u werkt, of waar er een inbreuk op de gegevensbeschermingsverplichtingen heeft plaatsgevonden.


Gegevensbewaring

We zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig voor het legitieme belang van Honda in overeenstemming met de toepasselijke wetten, of om op uw verzoek een dienst te leveren, of om een wettelijke vereiste na te leven. De bewaartermijn van persoonsgegevens zal in geen geval langer zijn dan vijf jaar na het tijdstip waarop de gegevens voor het eerst door ons werden ingewonnen. Op het einde van de bewaartermijn zullen we de nodige stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te vernietigen of om ze te bewaren in een vorm die u niet langer identificeert.


Valse e-mails in naam van Honda

Honda is zich bewust van valse e-mails, beter bekend als 'phishing'. Dergelijke e-mails kunnen aankondigingen bevatten zoals personeelsadvertenties, jobaanbiedingen en meldingen van wedstrijdprijzen. Deze e-mails gebruiken Honda's naam om zich voor te doen als authentiek en zijn enkel bedoeld om persoonlijke informatie over klanten te verkrijgen (bv. creditcardnummers of wachtwoorden). Honda heeft niets te maken met deze e-mails en Honda maakt geen gebruik van dergelijke methodes voor personeelsadvertenties of om te communiceren met wedstrijdwinnaars.

Helaas zijn deze valse e-mails een groeiende vorm van internetfraude. Deze praktijk wordt uitgevoerd hetzij door rechtstreeks een nagemaakte e-mail naar slachtoffers te sturen, hetzij door hen naar een website te leiden waar persoonlijke gegevens worden gevraagd.
Valse jobaanbiedingen zijn doorgaans gericht op personen in het buitenland, aangezien de fraudeplegers hen vragen om geld naar hen op te sturen voor Belgische visa. Honda vraagt nooit om betalingsgegevens in verband met sollicitaties of communicatie in dat verband. Neem bij twijfel over de geldigheid van een werkaanbod contact op met Human Resources, Honda Motor Europe Logistics, Langerbruggestraat 104, 9000 Gent, België.

Recente e-mailberichten over wedstrijdprijzen kwamen zogezegd van Honda. Honda vraagt nooit om betalingsgegevens in verband met prijswinnaars of communicatie in dat verband.
Honda raadt u aan zeer voorzichtig te zijn als u een e-mail krijgt in naam van Honda waarin om persoonlijke of financiële informatie wordt gevraagd en als u twijfelt aan de authenticiteit.
 

Links naar websites van derden

Van tijd tot tijd kan onze website links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en ondernemingen uit de Honda Group. Honda is niet verantwoordelijk voor de content van websites die met zijn website zijn gelinkt. Wanneer u een website van derden bezoekt, is het uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid en de juridische voorwaarden die van toepassing zijn op die website, door te nemen.
 

Updates van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. We zullen de datum bovenaan deze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen en sporen u aan om de Honda onlinecontent na te kijken op wijzigingen aan deze privacyverklaring. In sommige gevallen zullen we u ook actief wijzen op specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten of belangrijke wijzigingen aan deze privacyverklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetten


Neem contact met ons op

De Honda onlinecontent wordt gecontroleerd door Honda Motor Europe Logistics (ondernemingsnummer 0418.250.835), de data controller voor persoonsgegevens die worden verzameld via de Honda onlinecontent. De maatschappelijke zetel bevindt zich in Langerbruggestraat 104, 9000 Gent, België.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of contact met ons wenst op te nemen in verband met onze verwerking van persoonsgegevens, wend u dan tot (HMEL.gdpr@honda-eu.com).

 

© 2021 Honda Motor Europe Logistics N.V.. Alle rechten voorbehouden
Website concept door IOTTA