Belgie
Magyarország Change country/region

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A HONDA ONLINE TARTALMAIRÓL

A Honda minden erőfeszítést megtesz adatai védelme érdekében. Jelen adatvédelmi szabályzat leírja, hogyan dolgozza fel a Honda Motor Europe Logistics (a továbbiakban „Honda”, vagy „mi”) személyes adatait azokon a Honda weboldalakon és alkalmazásokban, melyekre jelen szabályzat vonatkozik (közösen „Honda online tartalmak”), vagy amikor kapcsolatba lép a Honda vállalattal. Szintén ez a szabályzat írja le az adatvédelmi jogokat, beleértve az adatok feldolgozásának megtagadását. A jogairól és joggyakorlatáról bővebb információkat az „Ön lehetőségei és jogai” című részben olvashat.

Ezen felül a személyes adatok begyűjtésekor is szolgálhatunk további tájékoztatással. Erre akkor kerül sor, ha véleményünk szerint az adott információ releváns és időszerű.


A begyűjtött személyes adatok jellege

Vállalatunk a következő személyes adatokat dolgozza fel:

 • Kapcsolati adatok: név, telefonszám, e-mail cím és egyéb hasonló információk.
 • Műszaki adatok a Honda online tartalmainak megtekintésével kapcsolatba: IP cím és operációs rendszer, böngésző típusa (a weboldal felkeresése esetén), részletes adatok a használt eszközről (pl. sorozatszám, egyedi azonosító szám, MAC cím), illetve műszaki adatok annak használatával kapcsolatban (pl. internet- és Bluetooth kapcsolat, csatlakozási adatok és munkamenet hossza).
 • Bármely egyéb közölt információ, például: aláírások, fényképek, vélemények, földrajzi hely, stb.

A személyes adatok begyűjtésének, felhasználásának, és tárolásának célja

A személyes adatait az alábbi célokból gyűjtjük be, használjuk fel és tároljuk.

 • Amennyiben a Honda jogos érdekei úgy kívánják, feltéve, hogy az Ön adatvédelmi jogai nem írják felül ezeket az érdekeket.
 • online Honda tartalmak és kapcsolódó szolgáltatások biztosításához;
 • a Honda online tartalmaihoz tartozó súgók biztosításához;
 • a Honda online tartalmainak, illetve termékeinek és szolgáltatásainak optimalizálásához;
 • kérések vagy kérdések megválaszolásához, például árajánlatküldés, a legközelebbi Honda márkakereskedés / márkaszerviz kikeresése, vagy időpontkérés egy Honda márkakereskedőnél / márkaszerviznél;
 • a Honda márkakereskedések / márkaszervizek tájékoztatása a rutin karbantartásokról, tesztvezetésekről és egyéb, a gépjárművével kapcsolatos információkról;
 • kapcsolatfelvétel a fenti két cél megvalósítása érdekében (közvetlenül a Honda csoport egyik vállalatától, egy Honda márkakereskedőtől / márkaszerviztől, illetve partnerétől vagy ügynökétől), e-mailben, SMS-ben, vagy leküldött értesítőben;
 • értékelés vagy gépjárműveinkről, termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló felmérésekben való részvétel;
 • a Honda online tartalak népszerűségének kielemzéséhez, illetve a fejlesztésekhez vagy átdolgozásokhoz; illetve
 • kérdések és panaszok megválaszolásához; és
 • belső feljegyzések vezetéséhez.
 • Ha erre engedélyt adott.
 • Közvetlen marketingadatok, például termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló információk biztosításához postán, telefonon, e-mailben és egyéb online felületeken. A közvetlen marketingtartalmakról bármikor leiratkozhat.
 • Jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében.
 • Amennyiben a Honda jogos érdekeinek védelme úgy kívánja, feltéve, hogy az Ön adatvédelmi jogai nem írják felül ezeket az érdekeket és vállalatunk jogait.
 • Jogos üzleti érdekeink és jogaink védelme érdekében. Ide tartoznak többek között a megfelelőség ellenőrzése, szabályozás, ellenőrzések, jogi követelések (beleértve az ilyen jellegű információk közlését jogi vagy bírósági eljárás folyamán), illetve egyéb etikai és megfelelőségi követelmények teljesítése.
 • A Honda személyes adatai névtelenítve (általában aggregált statisztikai adatok formájában) kutatási és elemzési célokra is felhasználhatja a Honda tartalmak fejlesztése, a tendenciák elemzése és a termékek testre szabása érdekében. Az aggregált személyes adatok nem alkalmasak az Ön, vagy a Honda online tartalmak más felhasználóinak személyazonosítására.

A személyes adatok begyűjtésének, felhasználásának, és tárolásának célja

(a)    Adatátvitel a Honda Group vállalatok között
További tájékoztatása érdekében adatait a Honda Group egyéb vállalataival (lásd http://world.honda.com/profile/overview/) is megoszthatjuk.

 (b)   Adatok közlése a Honda márkakereskedésekkel és márkaszervizekkel
Az EGK területén adatait Honda márkakereskedőkkel és márkaszervizekkel is megoszthatjuk. A Honda márkakereskedések / márkaszervizek teljes listáját lásd alább:

Gépkocsik: https://www.honda.hu/cars/dealer-search.html
Motorkerékpárok: https://www.honda.hu/motorcycles/dealer-search.html

(c)    Adatátvitelek szerződéses szolgáltatásokat nyújtó vállalatok felé
Személyes adatait a Honda Group számára szerződéses szolgáltatásokat nyújtó alábbi vállalatokkal is megoszthatjuk:

 • IT tárhely (jelenlegi szolgáltató: IBM Belgium SPRL/BVBA);
 • IT karbantartó (jelenlegi szolgáltató: IOTTA);
 • események és adatbankok (jelenlegi szolgáltató: IOTTA);
 • e-mail kampányok és hirdetések (jelenlegi szolgáltató: IOTTA);
 • Google Analytics (jelenlegi szolgáltató: Google LLC);
 • professzionális tanácsadás és panaszkezelés (jelenlegi szolgáltató: xxx);
 • CRM szolgáltató és felmérések (jelenlegi szolgáltatók: Eye2ID Visual Advertising, MIT);

Adattovábbítás az EGK területén kívülre

A fentebb említett célokból adatait az EGK-n kívüli szervezeteknek is továbbíthatjuk. Ebben az esetben az Európai Bizottság szabványos szerződéses adatvédelmi záradékait alkalmazhatjuk. Adatait az Egyesült Államok területére is továbbíthatjuk, ez esetben adatai védelmére vagy az EU-US Privacy Shield szabályzat, vagy az európai hatóságok által jóváhagyott belső vállalati szabályzat vonatkozik. Ha további információt igényel, például szeretné megtekinteni adatvédelmi dokumentumainkat lépjen kapcsolatba velünk. Kapcsolati adatainkat lásd a „Kapcsolatfelvétel” alatt.

Google Analytics

Ha engedélyt ad a Google Analytics használatára a Honda alkalmazás optimalizálásához, a Google az Egyesült Államok, vagy egyéb, Google létesítményekkel rendelkező ország területén tárolhatja adatait. Ebben az esetben megteszünk minden szükséges lépést adatai biztonságos, és a jelen szabályzatnak megfelelő feldolgozása érdekében.


Harmadik felek alkalmazásai

Amikor letölt egy külső alkalmazást a Honda weboldaláról, személyes adatait közvetlenül továbbítjuk az alkalmazást kínáló harmadik félnek, mint független adatkezelőnek. A Honda nem tehető felelőssé az ilyen szolgáltatók adatfeldolgozási gyakorlataiért. Ezért javasoljuk, hogy mielőtt letölt egy alkalmazást, olvassa el az arra vonatkozó külön adatvédelmi szabályzatot.

(d)   Adatok továbbítása egyéb szervezeteknek

 • Adatok továbbítása harmadik feleknek jogszabályban előírt kötelezettsége teljesítése, illetve saját belátásunk szerint a Honda vállalat, ügyfeleink, vagy mások jogainak, tulajdonának, vagy biztonságának védelme érdekében.
 • Adatok továbbítása kormányzati és/vagy bűnüldözési szerveknek, amennyiben jogos érdekeink védelme vagy a jogszabályokban előírt kötelezettségeink megkövetelik.
 • Adatok továbbítása potenciális vagy tényleges vásárlóknak arra az esetre, ha a Honda Group értékesíti valamely vállalatát vagy eszközét, beleértve a személyes adatokat

 

Az Ön lehetőségei és jogai

(a)    Általános lehetőségek és jogok

 • Joga van kikérni a Honda vállalattól a személyes adatai másolatát; kijavíttatni, töröltetni, vagy korlátozni személyes adatai feldolgozását; illetve strukturált, géppel olvasható formátumban kikérni személyes adatait.
 • Bizonyos esetekben tiltakozhat személyes adatai feldolgozása ellen (különösen, ha szerződéses vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez nincs szükség az adatok feldolgozására).
 • Ha az adatok feldolgozásához az engedélyét kértük, ezt bármikor visszavonhatja. Amennyiben visszavonja az adatok feldolgozására vonatkozó engedélyét, ez nem vonatkozik a már feldolgozott adatokra.
 • Ezek a jogok korlátozhatók, például ha a kérés teljesítése kiszivárogtatná egy másik személy adatait, illetve ha olyan adatok törlését kéri, melyeket a vonatkozó jogszabályok értelmében vagy jogos érdekeink védelme érdekében kötelesek vagyunk tárolni.

 

(b)   A közvetlen marketinganyagokra vonatkozó lehetőségei és jogai

A Honda engedélyt kér Öntől személyes adatai marketingcélokból való felhasználására az adatok megadásakor. Ha Nem szeretne közvetlen marketinganyagokat kapni, illetve nem szeretné, hogy személyes adatait ezzel kapcsolatos profilozásban használjuk fel, vagy harmadik feleknek továbbítsuk, engedélyét bármikor visszavonhatja az alábbi módon:

 • egy marketing e-mailre küldött, „unsubscribe” (leiratkozás) tárgyú válasszal;
 • egy alkalmazás adatvédelmi beállításainak módosításával (ha van ilyen);
 • kapcsolatfelvétellel a „kapcsolati adatok” részben megadott csatornák egyikén, vagy levélben az alábbi címre: Honda Motor Europe Logistics, Langerbruggestraat 104, 9000 Ghent, Belgium


(c)    Felügyeleti hatóságnak való panasztételi jog

Ezeken felül joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatóságnak. A felügyeleti hatóságot felkeresheti a városon belül, munkahelyéről, illetve az adatvédelmi szabályzat megszegésének helyéről is.


Adattárolás

Adatait kizárólag a Honda vonatkozó jogszabályok szerinti jogos érdekei szerinti ideig tároljuk, szolgáltatás biztosítása, illetve jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében. A személyes adatokat semmilyen esetben nem tároljuk a begyűjtéstől számított öt évnél hosszabb ideig. A tárolási idő lejártakor megteszünk minden szükséges lépést személyes adatai megsemmisítése, vagy személyazonosításra alkalmatlanná tétele érdekében.


Hamis e-mailek a Honda nevében

A Honda vállalat nevével bizonyos hamis, más néven adathalász üzenetek is visszaélnek. Az ilyen e-mailek általában hirdetéseket, állásajánlatokat, és nyeremények bejelentéseit tartalmazzák. Az e-mailek küldői a Honda nevével igyekeznek hihetőbbnek feltüntetni azokat, azonban ezek az üzenetek kizárólag a személyes adatok (pl. bankkártyaszámok vagy jelszavak) ellopására szolgálnak. A Honda vállalatnak nincs köze ezekhez az e-mailekhez, és semmilyen hasonló módszert nem alkalmaz hirdetések kiküldésére vagy nyeremények bejelentésére.

Ezek az e-mailek az internetes csalás egy sajnálatos mód gyorsan terjedő formái. Ez a csalási módszer vagy hamisított e-maileket küld közvetlenül a célszemélyeknek, vagy egy olyan weboldalra irányítja őket, ahol meg kell adniuk személyes adataikat.
A hamis állásajánlatokkal általában a külföldi személyeket célozzák meg, mivel a csalók gyakran állítólagos belga vízumért kérnek pénzt. A Honda soha nem kéri ki banki adatait állásajánlatokban vagy egyéb, hasonló témakörű üzenetekben. Ha bármilyen kétsége van egy állásajánlattal kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba a HR részleggel a Honda Motor Europe Logistics, Langerbruggestraat 104, 9000 Ghent, Belgium címen.

Újabb hamis e-mailek a Honda nevében. A Honda soha nem kéri ki banki adatait nyeremények bejelentésében vagy egyéb, hasonló témakörű üzenetekben.
A Honda vállalat azt javasolja, legyen rendkívül elővigyázatos, ha olyan üzenetet kap a Honda nevében, amelyben személyes vagy banki adatokat kérnek, illetve amelynek eredetiségében nem biztos.

Külső oldalakra mutató hivatkozások

Weboldalainkon időről időre előfordulhatnak partnereinkhez, hirdetőinkhez, vagy a Honda Group egyéb vállalataihoz tartozó oldalakra mutató hivatkozások. A Honda nem tehető felelőssé a weboldalán hivatkozott egyéb weboldalak tartalmaiért. Saját felelőssége, hogy elolvassa a vonatkozó külső adatvédelmi szabályzatot és jogi feltételeket.

Az adatvédelmi nyilatkozat frissítései

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre frissíthetjük. A dátumot ennek megfelelően frissítjük, és javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a változásokat. Bizonyos esetekben a törvény által előírt módon aktívan felhívjuk figyelmét az adatvédelmi szabályzat jelentősebb változásaira.


Kapcsolati adatok

A Honda online tartalmának kezelője és az ezen keresztül begyűjtött személyes adatok kezelője a Honda Motor Europe Logistics (vállalati azonosító szám 0418.250.835). A vállalat bejegyzett székhelye: Langerbruggestraat 104, 9000 Ghent, Belgium.

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi szabályzatról vagy adatai feldolgozásáról, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen (HMEL.gdpr@honda-eu.com).

© 2020 Honda Motor Europe Logistics N.V.. Minden jog fenntartva
A weboldalt készítette IOTTA