Belgie
Sverige Change country/region

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY MAP. ONLINE-INNEHÅLL FÖR HONDAS KUNDER

Honda anstränger sig för att skydda och respektera din integritet. Integritetspolicyn anger hur Honda Motor Europe Logistics (Honda, vi, oss) hanterar dina personuppgifter när du besöker eller hämtar filer från Hondas webbsajter och appar som hänvisar till den här integritetspolicyn (samlat: Hondas online-innehåll) eller kontaktar Honda angående det. Ditt personuppgiftsskydd inklusive rätten att neka till delar av Hondas hantering finns beskrivna i den också. Du hittar mer information om dina rättigheter och hur du använder dem i kap. ”Dina val och rättigheter”.

Vi kan även ge dig ytterligare information vid inhämtning av personuppgifter. Vi gör så när vi anser att det bidrar till att få ut relevant information i tid.


Vilka personuppgifter vi inhämtar

Vi hanterar följande personuppgiftstyper:

 • Kontaktinfo: som t.ex. ditt namn, telefonnummer, mailadress och annan, liknande information.
 • Teknisk data om ditt besök på Hondas online-innehåll: som t.ex. din IP-adress och operativsystem, webbläsartyp (för besök på vår webbsajt), utförligare information om enheten du använder (t.ex. enhetens serienummer, unikt ID-nummer, MAC-adress) och teknisk och händelsebaserad data map. din enhetsanvändning (t.ex. Internet- och Bluetooth-länk, uppkopplingsdata och sessionstid).
 • All övrig information du ger oss: som t.ex. signaturer, foton, åsikter, din plats eller annan information du delar med oss.

Varför vi inhämtar, använder och sparar personuppgifter

Vi inhämtar, använder och sparar dina personuppgifter för syftena som anges nedan.

 • När det är nödvändigt baserat på Hondas berättigade intressen som anges nedan och under förutsättning att ditt personuppgiftsskydd inte väger tyngre än våra intressen.
 • för att du ska få tillgång till Hondas online-innehåll och tillhörande tjänster;
 • för att hantera hjälpkällor till Hondas online-innehåll;
 • för att vi ska kunna optimera Hondas online-innehåll och förbättra och optimera våra produkter och tjänster;
 • för att kunna hantera din begäran eller förfrågan t.ex. om att skicka en offert, hitta närmsta Honda-återförsäljare eller boka tid hos en Honda-återförsäljare;
 • för att informera Honda-återförsäljare och filialer om kommande rutinunderhåll, testkörningar eller andra bokningar som rör dig och ditt fordon;
 • för att kontakta dig map. de två sistnämnda syftena (direkt eller via Honda Group-företag, ackrediterad Honda-återförsäljare, relevant samarbetspartner eller agent) via mail, SMS eller push-meddelande;
 • för att få din åsikt eller delta i enkäter om våra fordon, produkter och tjänster;
 • för att förstå vilka delar av Hondas online-innehåll som är populära och ofta använda eller vilka delar som behöver förbättras; och
 • för att svara på användarnas frågor och klagomål; och
 • för internregister.
 • Där du gett ditt samtycke.
 • T.ex. för att kunna ge dig direktreklam via post, mail och online som information om produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig. Vi ger dig alltid möjlighet att säga upp direktreklamen.
 • När det är nödvändigt för att följa lagkraven.
 • När det är nödvändigt för att skydda Hondas berättigade intressen och lagliga rättigheter under förutsättning att ditt personuppgiftsskydd inte väger tyngre än våra intressen och rättigheter.
 • För att skydda våra berättigade intressen och lagliga rättigheter. Det omfattar men är inte begränsat till användning i samband med överensstämmelse, mål map. föreskrifter, granskningar, lagkrav (inkl. utlämnande av sådan information vid jurdisk process eller rättsfall) samt andra krav map. etik och överensstämmelseintyg.
 • Honda anonymiserar även personuppgifter för att använda dem (oftast baserat på ackumulerad statistikdata) i forskning och analyser för att förbättra Hondas online-innehåll, analysera trender och skräddarsy produkter. Ackumulerade personuppgifter kan inte identifiera dig eller andra användare av Hondas online-innehåll personligen.

Varför vi inhämtar, använder och sparar personuppgifter

(a)    Dataöverföring mellan Honda Group-företag
Vi delar din information med medlemmarna i Honda Group (se http://world.honda.com/profile/overview/) för mer information.

 (b)   Dataöverföring till ackrediterade Honda-återförsäljare och -mekaniker
Vi delar dina personuppgifter med ackrediterade Honda-återförsäljare och -mekaniker inom EES. Du kan få upp en fullständig förteckning över Honda-återförsäljare nedan:

Bilar: https://www.honda.se/cars/dealer-search.html
Motorcyklar: http://www.hondamc.com/aterforsaljare/
Marin: https://www.honda.se/marine/dealer-search.html
Snöslungor: https://www.honda.se/snowthrowers/dealer-search.html
Industriprodukter: https://www.honda.se/industrial/dealer-search.html
Trädgård och gräsmatta: https://www.honda.se/lawn-and-garden/find-a-dealer.html

(c)    Dataöverföring till kontrakterade tjänsteföretag
Vi delar dina personuppgifter med Honda Group-företagens kontrakterade tjänsteföretag, t.ex. företagen nedan:

 • IT-värd (aktuell leverantör: IBM Belgien SPRL/BVBA);
 • IT-underhållsföretag (aktuell leverantör: IOTTA);
 • evenemang och databaser med säljuppslag (aktuell leverantör: IOTTA);
 • mailkampanjer och annonsering (aktuell leverantör: IOTTA);
 • Google Analytics (aktuell leverantör: Google LLC);
 • proffsrådgivare och klagomur (aktuell leverantör: xxx);
 • CRM-leverantör och enkäter (aktuella leverantörer: Eye2ID Visual Advertising, MIT);

Dataöverföring utom EES

Map. ovan nämnda syften, så kommer vi att skicka dina personuppgifter till organisationer utom EES. Vi gör det genom att använda EU-kommissionens godkända, standardiserade avtalsklausuler för dataskydd. Vi kan även komma att skicka dina uppgifter till organisationer i USA som tillämpa EU-US Privacy Shield eller har företagsregler för skydd av dina uppgifter som godkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter. Du kan kontakta oss för mer information och t.ex. få en kopia av dokumentationen vi använder för att skydda din information. Du hittar vår kontaktinfo nedan under Kontakta oss.

Google Analytics

Om du ger oss samtycke att använda Google Analytics för att optimera Honda-appens prestanda, så kan Google spara dina uppgifter i USA eller annat land där Google eller underentreprenörerna har anläggningar. I så fall vi att göra allt som är skäligen nödvändigt för att se till så att dina uppgifter blir hanterade säkert och i enlighet med integritetspolicyn.


Tredje part-appar

Hämtar du tredje part-appar från Hondas online-innehåll, så kommer dina personuppgifter att bli överförda direkt till leverantören av tredje part-appen som oberoende dataskyddsombud. Honda tar inte ansvar för hanteringen av dina uppgifter av sådana appleverantörer. Det är därför vi rekommenderar dig att läsa igenom och förstå hur dina personuppgifter används av appleverantörerna innan du hämtar deras appar.

(d)   Dataöverföring till andra organisationer

 • Dataöverföring till tredje part om vi måste lämna ut dina uppgifter för att följa lagkraven eller om vi anser det är nödvändigt för att skydda Hondas, kundernas eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.
 • Dataöverföring till regering och/eller polismyndighet för att lagen kräver det eller det är nödvändigt för att skydda våra berättigade intressen i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Dataöverföring till potentiella eller slutgiltiga köpare vid ev. försäljning av Honda-företag eller företag i Honda Group eller deras resurser inkl. personuppgifter.

 

Dina val och rättigheter

(a)    Dina allmänna val och rättigheter

 • Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter från Honda; att korrigera eller radera eller begränsa hanteringen av dina personuppgifter; och att få ut dina personuppgifter på ett strukturerat, maskinläsbart format.
 • I viss fall kan du neka samtycke till hanteringen av dina personuppgifter (framförallt där vi inte behöver hantera uppgifterna för att uppfylla avtals- eller andra lagkrav).
 • Om vi bett om ditt samtycke, så kan du närsomhelst ta tillbaka det. Om du tar tillbaka ditt samtycke till Hondas hantering av dina uppgifter, så påverkar det inte hanteringen som skett fram till tidpunkten.
 • Rättigheterna kan begränsas om t.ex. din begäran avslöjar andras personuppgifter, du vill radera information som vi enligt lag är skyldiga att spara eller har övertygande, berättigade intressen att spara.

 

(b)   Dina val och rättigheter map. direktreklam

Honda låter dig välja alternativ (samtycke) för om din kontaktinfo ska användas för marknadsföring när vi ber dig att ange din info. Vill du inte att vi skickar dig vår direktreklam, använder dina personuppgifter för profilering i samband med direktreklam eller överför din info till tredje part i marknadsföringssyfte, så kan du närsomhelst stoppa det genom att:

 • svara på mail i marknadsföringssyfte och skriva ”säg upp” på ämnesraden;
 • ändra integritetsinställningarna i appar (om det fungerar på appen);
 • kontakta oss på adressen under ”kontakta oss” eller genom att skriva till Honda Motor Europe Logistics, Langerbruggestraat 104, BE-9000 Gent, Belgien


(c)    Din rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndighet

Du har även rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndigheten datainspektionen. Det kan vara tillsynsmyndigheten i staden där du bor, arbetar eller där överträdelsen mot dataskyddets skyldigheter ägde rum.


Datalagring

Vi lagrar bara dina uppgifter så länge som krävs för Hondas berättigade intressen i enlighet med gällande lagstiftning för att den tjänst du begärt eller för att uppfylla lagkrav. Lagringstiden för personuppgifter ska inte i något fall överstiga fem år från tidpunkten då uppgifterna inhämtades av oss. I slutet av lagringstiden kommer vi att göra vad som krävs för att förstöra dina personuppgifter eller spara av dem på ett format som inte kan identifiera dig.


Fejkade mail i Hondas namn

Honda vet att det finns fejkade mail, även kallat ”nätfiske”. Den här typen av mail kan innehålla meddelanden som personliga annonser, jobberbjudanden och tillkännagivanden av tävlingspriser. Mailen använder Hondas namn för att de ska framstå som äkta, men är bara inriktade på att inhämta personuppgifter om kunderna (t.ex. kreditkortnummer eller lösenord). Honda har inget att göra med sådana mail och Honda använder inte sådana metoder för personliga annonser eller för att kommunicera tävlingsvinnare.

De här mailen är tyvärr en allt vanligare form av internetbedrägeri. Metoden går ut på att antingen skicka falska mail direkt till offren eller leda dem vidare till en webbsajt som begär personuppgifter.
Fejkade jobberbjudanden riktar sig oftast till personer utomlands och bedragarna ber att få pengar skickade till dem för ett belgiskt visum. Honda frågar aldrig om betalningsuppgifter vid jobbansökningar och kommunicerar det inte i den kontexten. Kontakta Human Resources, Honda Motor Europe Logistics, Langerbruggestraat 104, BE-9000 Gent, Belgien om du är osäker på om det är ett riktigt jobberbjudande.

Aktuella mail som uppges komma från Honda. Honda frågar aldrig om betalningsuppgifter vid tillkännagivanden av vinnare och kommunicerar det inte i den kontexten.
Honda råder dig att vara extremt försiktig om du får mail i Hondas namn som begär person- eller bankuppgifter och om du är det minsta osäker på om det är riktigt.

Länkar till tredje part-webbsajter

Då och då kan våra webbsajter ha länkar till webbsajter som tillhör något av våra samarbetspartners nätverk, annonsörer och Honda Group-företag. Honda ansvarar inte för innehållet på webbsajter som är länkade till deras webbsajter. Det är ditt ansvar att gå igenom vilken integritetspolicy och vilka villkor och regler som enligt lag gäller när du besöker tredje part-webbsajten.

Uppdateringar av integritetspolicyn

Integritetspolicyn blir uppdaterad då och då. Vi lägger då in datumet längst upp i integritetspolicyn och uppmanar dig att kontrollera Hondas online-innehåll map. ändringar i integritetspolicyn. I vissa fall kommer vi även att hänvisa vi dig aktivt till särskilda datahanteringsåtgärder eller större ändringar i integritetspolicyn när gällande lagstiftning kräver det.


Kontakta oss

Hondas online-innehåll hanteras av Honda Motor Europe Logistics (organisationsnummer 0418.250.835) som är dataskyddsombud för personuppgifter inhämtade via Hondas online-innehåll. Företagets registrerade säte är Langerbruggestraat 104, BE-9000 Gent, Belgien.

Har du frågor om integritetspolicyn eller vill kontakta oss om hanteringen av personuppgifter, gå in på (HMEL.gdpr@honda-eu.com).

© 2023 Honda Motor Europe Logistics N.V.. Alla rättigheter förbehålls
Webbsajt från IOTTA