Belgie
Česká republika Change country/region

Zásady ochrany osobních údajů

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE ONLINE OBSAHU PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI HONDA

Společnost Honda vynaložila maximální úsilí, aby ochránila a respektovala Vaše osobní údaje. Toto upozornění týkající se ochrany osobních údajů stanoví způsob, jakým společnost Honda Motor Europe Logistics (dále jen „Honda“, „my“, „nás“) zpracovává Vaše osobní údaje, když navštívíte webové stránky a aplikace společnosti Honda nebo si z nich stáhnete obsah, na který se vztahuje toto oznámení o ochraně osobních údajů (společně dále označované jako „online obsah Honda“) nebo když se v tomto směru obrátíte na společnost Honda. Vaše práva na ochranu osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů společností Honda, jsou popsána v tomto upozornění. Více informací o Vašich právech a o způsobu, jakým tato práva můžete uplatnit, je uvedeno v kapitole „Vaše možnosti výběru a práva“.

Také při shromažďování Vašich osobních údajů Vám můžeme poskytnout další informace. Uděláme to pokaždé, když to podle našeho názoru pomůže poskytnout relevantní a aktuální informace.


Jaké osobní údaje shromažďujeme

Zpracováváme následující druhy osobních údajů:

 • Kontaktní údaje: jako je například Vaše jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa a další podobné informace.
 • Technické údaje o Vaší návštěvě online obsahu Honda: jako je například Vaše IP adresa a operační systémy, typ prohlížeče (použitého při návštěvě našich webových stránek), podrobnější informace o zařízení, které používáte (například sériové číslo Vašeho zařízení, jedinečné identifikační číslo, MAC adresa) a technické údaje a údaje vztahující se k události související s Vaším používáním Vašeho zařízení (například připojení pomocí Internetu a technologie Bluetooth, údaje o připojení a doba trvání relace).
 • Jakékoli další informace, které nám poskytnete: jako například podpisy, fotografie, názory, Vaše umístění a jakékoli jiné informace, které s námi sdílíte.

Shromažďujeme, používáme a uchováváme tyto osobní údaje

Shromažďujeme, používáme a uchováváme Vaše osobní údaje pro účely, které jsou uvedeny níže.

 • Kdykoliv je to zapotřebí v souladu s oprávněnými zájmy společnosti Honda uvedenými níže za předpokladu, že práva na ochranu osobních údajů nemají přednost před našimi zájmy.
 • abychom Vám mohli poskytovat online obsah Honda a související služby;
 • abychom mohli spravovat zdroje podpory online obsahu Honda;
 • abychom mohli optimalizovat online obsah Honda a zlepšovat a optimalizovat naše produkty a služby;
 • abychom reagovali na Váš požadavek nebo dotaz, například zasláním cenové nabídky nebo naplánováním schůzky s prodejcem značky Honda;
 • abychom informovali prodejce značky Honda a pobočky o nadcházející pravidelné údržbě, zkušebních jízdách nebo jiných schůzkách týkajících se Vašeho vozidla;
 • abychom Vás kontaktovali v souvislosti se dvěma naposledy uvedenými účely (přímo nebo prostřednictvím společnosti patřící ke skupině Honda, akreditovaného prodejce značky Honda, příslušného partnera nebo zprostředkovatele) e-mailem, sms nebo zprávou typu „push“;
 • abychom se Vás zeptali na Váš názor nebo Vás požádali, abyste se zúčastnili průzkumů týkajících se našich vozidel, produktů a služeb;
 • abychom pochopili, které části online obsahu Honda jsou oblíbené a nejčastěji používané nebo které části potřebují změnu nebo by měly být zlepšeny; a
 • abychom poskytli odpovědi na otázky a stížnosti uživatelů; a
 • za účelem záznamu na interní úrovni.
 • Pokud jste poskytli své svolení.
 • Například abychom byli schopni poskytnout Vám přímé marketingové materiály, jako například informace o našich produktech a službách, které by Vás mohly zajímat, poštou, telefonicky, e-mailem a online. Vždy Vám poskytneme příležitost zrušit odběr přímého marketingového materiálu.
 • Kdykoli je to třeba, aby byly splněny požadavky vyplývající z platných právních předpisů.
 • Kdykoliv je zapotřebí ochránit oprávněné zájmy a zákonná práva společnosti Honda v případě, že Vaše práva na ochranu osobních údajů nemají přednost před našimi zájmy a právy.
 • Ochrana našich oprávněných obchodních zájmů a zákonných práv. Patří sem například použití v souvislosti s dodržováním všech platných zákonů a předpisů, cíle týkající se dodržování regulačních požadavků, auditů, právních nároků (včetně zpřístupnění těchto informací v souvislosti se správními či soudními řízeními) a další požadavky týkající se tvorby výkazů o dodržování etického kodexu a všech platných zákonů a předpisů.
 • Společnost Honda také převádí osobní údaje na anonymizované údaje a používá je (obvykle ve formě agregovaných statistických údajů) pro výzkum a analýzu, jejichž cílem je zlepšování online obsahu Honda, aby bylo možné analyzovat trendy a upravovat produkty podle požadavků zákazníků. Agregované osobní údaje neumožňují identifikaci ani Vaší osoby ani žádného jiného uživatele online obsahu Honda.

Shromažďujeme, používáme a uchováváme tyto osobní údaje

(a)    Přenos údajů v rámci skupiny společností Honda
Sdílíme Vaše údaje se členy skupiny Honda (viz http://world.honda.com/profile/overview/), kde najdete více informací.

 (b)   Přenos údajů k akreditovaným prodejcům a servisům značky Honda
Sdílíme Vaše osobní údaje s akreditovanými prodejci a servisy značky Honda v Evropském hospodářském prostoru. Níže je uveden úplný přehled prodejců značky Honda:

Automobily: https://www.honda.cz/cars/dealer-search.html
Motocykly: https://www.honda.cz/motorcycles/dealer-search.html
Plavidla: https://www.hondamarine.cz/prodejni-sit-a-servis/
Sněhové frézy: https://www.hondastroje.cz/prodejni-sit-a-servis/
Průmyslové výrobky: https://www.hondastroje.cz/prodejni-sit-a-servis/
Produkty pro péči o zahradu a trávník: https://www.hondastroje.cz/prodejni-sit-a-servis/

(c)    Přenos údajů ke společnostem poskytujícím smluvní servis
Vaše osobní údaje budou sdíleny se společnostmi poskytujícími kontrahované služby skupině společností Honda, jako jsou společnosti uvedené níže:

 • hosting IT (aktuální poskytovatel: IBM Belgium SPRL/BVBA);
 • společnost provádějící údržbu IT (aktuální poskytovatel: IOTTA);
 • události a databanka s návody (aktuální poskytovatel: IOTTA);
 • e-mailové kampaně a reklama (aktuální poskytovatel: IOTTA);
 • Google Analytics (aktuální poskytovatel: Google LLC);
 • odborní poradci a řízení reklamací (aktuální poskytovatel: xxx);
 • poskytovatel CRM a průzkumů (aktuální poskytovatelé: Eye2ID Visual Advertising, MIT);

Přenos dat mimo EHP

V souvislosti s výše uvedenými účely zpřístupníme Vaše osobní údaje organizacím vně EHP. Přitom využíváme standardní smluvní ustanovení o ochraně osobních údajů schválená Evropskou komisí. Jsme také oprávněni zpřístupnit Vaše data organizacím ve Spojených státech, které působí v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí nebo které schválily pravidla na ochranu osobních údajů schválená evropskými úřady pro ochranu osobních údajů. Můžete se na nás obrátit se žádostí o poskytnutí dalších informací, například chcete-li kopii dokumentů, které používáme jako základ pro ochranu Vašich informací. Naše kontaktní údaje najdete níže v sekci „Kontaktujte nás“.

Google Analytics

Dáte-li své svolení s využitím služby Google Analytics za účelem optimalizace výkonu své aplikace Honda, společnost Google může uchovávat Vaše údaje ve Spojených státech nebo v jiné zemi, kde mají společnost Google nebo její dílčí zpracovatelé údajů své provozovny. V takovém případě podnikneme všechny kroky, které jsou přiměřeně zapotřebí k tomu, abychom zajistili, že Vaše údaje jsou zpracovávány bezpečně a v souladu s tímto upozorněním o ochraně osobních údajů.


Cizí aplikace

Kdykoli si stáhnete cizí aplikaci z online obsahu Honda, Vaše osobní údaje budou předány přímo poskytovateli této cizí aplikace jako nezávislému správci údajů. Společnost Honda nenese odpovědnost za zpracovávání Vašich údajů poskytovateli takových aplikací. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si pořádně přečetli a pochopili, jakým způsobem budou Vaše osobní údaje používány poskytovateli aplikací, předtím než si tyto aplikace stáhnete.

(d)   Přenos údajů do dalších organizací

 • Přenosy údajů ke třetím osobám, budeme-li požádáni o zpřístupnění Vašich údajů za účelem dodržení zákonných povinností nebo pokud se domníváme, že je to nutné pro ochranu práv, majetku, případně bezpečnosti/zabezpečení společnosti Honda, našich zákazníků nebo jiných osob.
 • Přenos údajů k orgánům státní správy, případně orgánům činným v trestním řízení, máme-li tuto povinnost uloženou zákonem nebo požaduje-li se tento úkon za účelem ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s platnou legislativou.
 • Přenos údajů k případným nebo skutečným kupujícím v případě, že společnost Honda nebo jiný člen skupiny Honda prodá některou ze svých společností nebo aktiv včetně osobních údajů.

 

Vaše možnost volby a práva

(a)    Vaše obecné možnosti volby a práva

 • Máte právo požádat společnost Honda o kopii svých osobních údajů za účelem opravy nebo odstranění nebo omezeného zpracovávání Vašich osobních údajů. Máte také právo získat své osobní údaje ve strukturovaném strojově čitelném formátu.
 • Za určitých okolností můžete uplatnit námitku proti zpracovávání svých osobních údajů (zejména v případě, kdy nemusíme údaje zpracovávat, abychom splnili smluvní nebo jiné zákonem stanovené povinnosti).
 • Pokud jsme požádali o Vaše svolení, můžete je kdykoliv zrušit. Požádáte-li, aby Váš souhlas s tím, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány společností Honda, byl zrušen, nebude se toto zrušení vztahovat na zpracování, které proběhlo před zrušením Vašeho souhlasu.
 • Tato práva mohou být omezena, například pokud by splnění Vašeho požadavku vedlo ke zpřístupnění osobních údajů jiné fyzické osoby nebo pokud nás požádáte, abychom odstranili informace, které jsme povinni uchovávat, protože nám to ukládá zákon nebo protože bychom tím porušili naše oprávněné zájmy.

 

(b)   Vaše možnost volby a práva týkající se přímého marketingu

Společnost Honda Vám umožňuje, abyste si zvolili (dali své svolení) s tím, aby bylo možné používat Vaše kontaktní údaje pro marketingové účely v okamžiku, kdy požádáme, abyste své údaje zadali. Pokud si nepřejete, abychom Vám zasílali přímé marketingové materiály, používali Vaše osobní údaje k vytváření profilů v souvislosti s přímým marketingem nebo abychom předávali Vaše osobní údaje třetím osobám pro marketingové účely, můžete nás kdykoli požádat, abychom to nedělali, a to tak, že:

 • odpovíte na e-mail pro marketingové účely s možností „odhlásit se z odběru“ na řádku předmětu;
 • změnou nastavení ochrany osobních údajů v aplikaci (pokud lze výše uvedené v aplikaci provést);
 • se na nás obrátíte na adrese, která je uvedena v sekci „kontaktujte nás“ nebo tak, že napíšete dopis na adresu společnosti Honda Motor Europe Logistics, Langerbruggestraat 104, 9000 Ghent, Belgie


(c)    Vaše právo podat stížnost k orgánu dohledu

Máte také právo podat stížnost k orgánu, v jehož gesci je ochrana osobních údajů. Tímto orgánem dohledu může být orgán příslušný k městu/obci, v níž žijete, kde pracujete nebo kde došlo k porušení povinností týkajících se ochrany osobních údajů.


Uchovávání údajů

Budeme uchovávat Vaše údaje, pouze pokud to bude potřebné z hlediska oprávněných zájmů společnosti Honda v souladu s platnou legislativou, abychom mohli poskytovat služby, které požadujete, nebo abychom splnili povinnosti, které nám ukládá zákon. V žádném případě doba uchovávání osobních údajů nepřekročí dobu pěti let od okamžiku, kdy jsme tyto údaje poprvé obdrželi. Na konci doby uchovávání podnikneme kroky potřebné ke zničení Vašich osobních údajů nebo si je ponecháme ve formě, z níž již nebude možné Vaši osobu identifikovat.


Podvodné e-maily obsahující jméno značky Honda

Společnost Honda si uvědomuje existenci podvodných e-mailů, které jsou známé jako „phishing“. E-maily tohoto typu mohou obsahovat zprávy, jako jsou reklamy určené zaměstnancům, pracovní nabídky a oznámení o výhrách v soutěžích. Tyto e-maily používají jméno společnosti Honda k tomu, aby se prezentovaly jako pravé, a jejich cílem je získat osobní údaje zákazníků (například čísla kreditních karet nebo hesla). Společnost Honda s těmito e-maily nemá nic společného. Společnost Honda tyto metody reklam určených pro zaměstnance nebo sdělení výhercům soutěží nepoužívá.

Tyto e-maily jsou bohužel stále častější formou internetového podvodu. V rámci této praxe jsou podvodné e-maily zasílány obětem přímo nebo je přesměrují na webovou stránku, která vyžaduje zadání osobních údajů.
Podvodné pracovní nabídky jsou obvykle určeny fyzickým osobám v zahraničí, z nichž podvodníci lákají peníze pod příslibem zaslání belgického víza. Společnost Honda nikdy nepožaduje platební údaje v souvislosti s žádostmi o práci nebo sděleními v tomto kontextu. Máte-li jakékoli pochybnosti týkající se platnosti pracovní nabídky, obraťte se na oddělení lidských zdrojů (Human Resources) na adrese Honda Motor Europe Logistics, Langerbruggestraat 104, 9000 Ghent, Belgie.

Aktuální e-mailové zprávy, které údajně zasílá společnost Honda. Společnost Honda nikdy nepožaduje platební údaje v souvislosti s výherci soutěží nebo sděleními v tomto kontextu.

Společnost Honda Vám doporučuje, abyste byli maximálně obezřetní, pokud dostanete e-mail, který předstírá, že jej poslala společnost Honda a který požaduje osobní nebo finanční údaje, máte-li jakékoli pochybnosti o pravosti takového e-mailu.

Odkazy na cizí webové stránky

Naše webové stránky mohou příležitostně obsahovat odkazy na webové stránky patřící některé z našich partnerských sítí, zadavatelů reklamy a společnostem skupiny Honda. Společnost Honda nenese odpovědnost za obsah webových stránek obsahujících odkazy na webové stránky společnosti Honda. Kdykoliv navštívíte cizí webové stránky, jste povinni projít si zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky používání takových webových stránek.

Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být pravidelně aktualizováno. Budeme vhodně upravovat datum v záhlaví tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a budeme Vás vyzývat, abyste si přečetli online obsah Honda a zjistili, zda neobsahuje změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. V některých případech Vás také aktivně upozorníme na konkrétní činnosti zpracovávání osobních údajů nebo na velké úpravy tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud nám tuto povinnost ukládají platné zákony.


Kontaktujte nás

Online obsah Honda spravuje společnost Honda Motor Europe Logistics (číslo společnosti 0418.250.835), správce údajů pro osobní údaje, které jsou shromažďovány pomocí online obsahu Honda. Sídlo společnosti se nachází na adrese Langerbruggestraat 104, 9000 Ghent, Belgie.

Máte-li jakékoli otázky týkající se tohoto upozornění o ochraně osobních údajů nebo pokud si přejete nás kontaktovat v souvislosti s naším zpracováváním osobních údajů, použijte prosím následující adresu (HMEL.gdpr@honda-eu.com).

© 2024 Honda Motor Europe Logistics N.V.. Všechna práva vyhrazena
Autor webových stránek IOTTA