Belgie
Sverige Change country/region

Allmänna villkor och regler

Användningsvillkor och -regler

Besökare måste följa vissa regler vid användning av vår webbsajt. Läs användningsvillkor och -regler noga, framförallt informationen om friskrivningar och ansvarsbegränsningar. Du accepterar villkoren och reglerna genom att använda webbsajten.


Om oss

https://www.honda-parts.eu är en webbsajt hanterad av Honda Motor Europe Logistics. Honda är registrerat i Belgien med organisationsnummer 0418.250.835 och registrerat säte är Langerbruggestraat 104, BE-9000 Gent, Belgien.
 

Tillägg till användningsvillkor och regler samt vår webbsajt

Vi kan närsomhelst ändra användningsvillkor och regler med tillägg till sidan. Så kontrollera sidan regelbundet så att du håller dig uppdaterad map. ändringar eftersom de är bindande för dig. Vi kan även regelbundet uppdatera webbsajten och närsomhelst ändra innehållet.


Access till vår webbsajt

Vi har som mål att göra vår webbsajt tillgänglig för alla användare, men vi kan inte garantera att webbsajt och innehåll alltid är tillgängliga eller utan avbrott. Vi kan stänga ned, dra tillbaka, upphäva eller ändra webbsajten helt eller delvis utan föregående meddelande och oavsett skäl om vår webbsajt inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt en viss tid.
 

Immateriella rättigheter

Vi är ägare av eller licensinnehavare för alla immateriella rättigheter som hör till webbsajt och innehåll. Arbetena är skyddade i lag och internationella upphovsrättsavtal och alla rättigheter map. dem förbehålls.

Du får skriva ut en kopia eller hämta utdrag från webbsajten på din dator för eget bruk. Men det är inte tillåtet att använda något innehåll från webbsajten inkl. bilder i allmänt eller kommersiellt syfte utan föregående skriftligt godkännande från Honda. Det innebär att du inte får posta eller dela någon del av vår webbsajt utan att äga en licens för våra produkter. Du får inte ändra, göra om, bryta ned eller på annat sätt omvandla materialet du skrivit ut eller hämtat på något vis.

Du får länka till hemsidan under förutsättning att du gör det ärligt och lagligt och inte skadar eller missbrukar vårt rykte. Du får inte länka på ett sätt som antyder samarbete med oss eller att vi godkänt något om det inte är så.

Om inget annat anges, så tillhör alla varumärken som används på webbsajten Honda eller företag i Honda-gruppen.

Att informationen stämmer, är fullständig och kommer i rätt tid

Även om vi gör allt vi skäligen kan för att alltid hålla informationen på vår webbsajt uppdaterad, så kan det uppstå fel.
Det är därför vi inte ger några garantier varken implicit eller explicit att webbsajtinnehållet stämmer, är fullständigt eller uppdaterat.


Men du kan lita på att vi rättar till sådana fel så snart det går och vi får reda på dem. Vi rekommenderar alltså att du alltid kontrollerar våra priser och specifikationer hos en ackrediterad Honda-återförsäljare innan du slutför köpet. Honda tar inget som helst ansvar om du inte verifierar uppgifterna.

Ansvarsbegränsningar

Inget i villkor och regler friskriver eller begränsar vårt ansvar map. dödsfall eller personskador pga. försummelse, bedrägeri, bedrägligt beteende från vår sida eller ansvar som inte går att undanta eller begränsa enligt gällande lagstiftning.

Även om vi gör allt vi skäligen kan för att alltid hålla informationen på vår webbsajt uppdaterad, så undantar vi så långt lagen tillåter villkor, garantier, beteenden eller annat som implicit eller explicit gäller vår webbsajt eller innehållet.

Honda, våra samarbetspartners eller personer som bidragit med att utveckla, skapa, producera eller leverera material och information på webbsajten ansvarar inte för ev. förlust eller skada pga. att du använt webbsajten, inte kunnat använda webbsajten eller att du försummat att verifiera webbsajtens innehåll.

Vi ansvarar inte för ev. förlust eller skada pga. virus, attacker eller andra tekniskt skadliga material som kan skada din hårdvaru-, mjukvarudata eller annan utrustning du äger pga. att du använt vår webbsajt.
Vi ansvarar inte för webbsajtinnehåll länkat till vår webbsajt. Vi ansvarar inte för ev. förlust eller skada pga. användning av sådana webbsajter.

Tillämpbar lagstiftning

Användningsvillkor och -regler styrs, tolkas och implementeras enligt belgisk lag och faller under Bryssels domstolars och tribunalers domsrätt.
 

Hondas policy map. idéer och förslag från allmänheten

Vill du presentera en idé för Honda? Läs då följande först.

Vi tycker det är fantastiskt att världen begåvats med entusiaster fulla av idéer. Vi är tacksamma över att några av dem jobbar här på Honda också

Vi blir imponerade om du har en idé du vill dela med oss – vi uppskattar verkligen din passion. Men du måste vara medveten om att vi investerar enormt i forskning och utveckling och att vi av erfarenhet lärt oss att huvuddelen av de här idéerna är helt eller delvis i linje med idéer som vi på Honda redan tänkt på eller undersökt.

Därför håller vi oss strikt till Honda-policyn att vi inte accepterar idéer och förslag från personer som inte arbetar för Honda. Policyn gäller världen över. Om du trots eller omedveten om policyn ändå skickar oss en idé, så gäller följande regler oavsett innehåll, metod, inskickningssätt och svar från Honda-anställd:

  • Vi ger ingen återkoppling på dina idéer.
  • Du avsäger dig så långt lagen tillåter automatiskt alla rättigheter till din idé. Det innebär att Honda inte ger någon ekonomisk eller annan slags ersättning om någon av våra produkter eller tjänster helt eller delvis verkar matcha din idé.
  • Vi anser inte att din idé är konfidentiell information.
  • Vi returnerar ingen dokumentation där vi förklarar dina idéer för dig.

Är du fortfarande intresserad? Skicka ett brev till den här adressen. Men tänk på att du genom att kontakta oss automatiskt accepterar villkoren ovan. Vi skickar dig ingen återkoppling i det här fallet heller.


Honda Motor Europe Logistics NV (Gent)
Langerbruggestraat 104, 9000 Gent
infohmel@honda-eu.com

© 2024 Honda Motor Europe Logistics N.V.. Alla rättigheter förbehålls
Webbsajt från IOTTA